Mezinárodní den památek a sídel 2023 na zámku Hořovice

Pohled do města přes čestný dvůr

18. dubna budou otevřeny všechny prohlídkové okruhy zámku.

Oslava Mezinárodního dne památek a sídel byla navržena již v roce 1982 Mezinárodní radou pro památky. Rok nato se UNESCO usneslo, že svátek připadne na den 18. dubna. Tento den zdůrazňuje důležitost památek a kulturního dědictví po celém světě, ale hlavně i potřebu jejich ochrany.

Více v sekci Návštěvní doba. Zámek je přístupný za běžné vstupné.